Η νοσηλεύτρια Κυπριανού Κωνσταντίνα ευχαριστεί την Δρ. Μαρίνα Γαβαθά για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της πτυχιακής της εργασίας με τίτλο «Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ|»

Διαβάστε την εργασία της εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*